Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 Tomáš Mládek  pátek, 2.prosince 2022

Obchodní podmínky


společnosti Lemyzplastu.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lamyzplastu.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Tomáš Mládek – Lemyzplastu, identifikační číslo: 05328721, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova spisová značka: ŽÚ/3820/Cu/2016 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lemyzplastu.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Objednávky, uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu a zároveň akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání. Všechny objednávky podané prostřednictvím našeho e-shopu www.lemyzplastu.cz jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající i kupující zavazují řídit těmito obchodními podmínkami.

2.3. Objednávka je kupujícímu potvrzena elektronickou poštou. Pokud zboží není aktuálně na skladě a prodávající nebude schopen příslušné zboží doplnit a odeslat kupujícímu do 5 pracovních dnů, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. Kupující se může rozhodnout, zda chce zaslat objednávku splněnou pouze částečně, počkat na zboží nebo objednávku zrušit.

2.4. Kupující může stornovat objednávku nejpozději před jejím vyexpedováním, o kterém je informován elektronickou poštou.

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.6 Kupující může své objednávky na našem e-shopu provádět bez registrace anebo se může na našich internetových stránkách zaregistrovat a vytvořit si svůj uživatelský účet. Kupující ručí za správnost a pravdivost uvedených údajů a zároveň bere na vědomí, že případnou změnu těchto údajů je povinen ve svém účtu zaznamenat. Vytvoření této registrace je bezplatné a podléhá zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


3. Dodací lhůta a způsob doručení

3.1. Zboží, které je uvedeno jako „skladem“, expedujeme do 5 pracovních dnů. V případě, že si dodávka vyžádá delší období, je zákazník o termínu dodání bezprostředně informován.

3.2. Pokud zboží není aktuálně na skladě a prodávající nebude schopen objednané zboží doplnit a odeslat kupujícímu do 5 pracovních dnů, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. Kupující v tomto případě může svou objednávku zrušit a odstoupit od  kupní smlouvy.

3.3. Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno prostřednictvím České pošty na dobírku (Balík do ruky nebo Balík na poštu) nebo si zákazník může zboží přijet převzít osobně. Poštovné je účtováno následujícím způsobem: doprava po ČR – balík do ruky s dobírkou za 149 Kč a balík na poštu s dobírkou za 129 Kč, a doprava do zahraničí – na Slovensko od 250 Kč. Do ostatních zemí je poštovné od 300 Kč. V tomto případě je země a váha celkového objednaného zboží rozhodující. Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží. Balné je zdarma u všech zásilek. 

3.4. Daňový doklad (který slouží zároveň jako záruční list) zasíláme v elektronické podobě do 14 dní od expedice na uvedený e-mail kupujícího. Informace e-mailem o vyexpedování objednávky zasíláme v den expedice

3.5. Zboží je zasíláno pojištěné. Při převzetí zboží ho kupující zkontroluje a případné vady způsobené dopravou řeší přímo s dopravcem.


4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


5. Cena zboží a způsoby platby

5.1. Všechny ceny zboží i přepravného jsou včetně DPH (21 %) a všech souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v den objednání zboží.

5.2. Zboží lze zaplatit následujícími způsoby:

 • Dobírka: objednané zboží Vám zašleme Českou poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
  • Platba převodem na účet: Tento způsob platby lze použít pouze v případě, kdy si budete chtít zboží vyzvednout osobně. Po potvrzení objednávky Vám sdělíme údaje potřebné pro bankovní převod. Ihned po připsání částky na náš účet Vás budeme kontaktovat, abychom domluvili datum a čas pro vyzvednutí zboží.5.3. Všechny vaše platby jsou zabezpečené příslušně podle druhu platby a zprostředkovatele platby – tj. banky apod. Platby převodem z účtu při využití elektronického bankovnictví jsou bezpečné v závislosti na vaší bance.5.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající  je platcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu ihned po vyexpedování zboží a zašle jej v elektronické podobě do 14 dnů na elektronickou adresu kupujícího.
 • 6. Ochrana osobních údajů

  6.1. Zákazník internetového obchodu www.lemyzplastu.cz dává souhlas s tím, že údaje o něm a jeho nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem. Je to nutné kvůli vyřízení objednávky, reklamacím a dalším činnostem s tím souvisejícím. Informace o nákupech jsou ukládány do zabezpečené databáze.

  6.2. Od kupujícího jako fyzické osoby jsou při nákupu požadovány tyto údaje: jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa. Tyto údaje jsou nezbytné k identifikaci, komunikaci s kupujícím, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování platby za zboží. Pokud kupující nakupuje jako firma, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

  6.3. Osobní údaje ani jiné informace nejsou poskytovány třetím stranám, přístup k nim mají pouze naši vybraní, prověření a řádně proškolení zaměstnanci (vyjma společností zajišťujících spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytně nutné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky), slouží pouze pro účel zpracování objednávek, a to po dobu neurčitou. Za žádných okolností je neposkytujeme třetím stranám.

  6.4. Údaje o všech nákupech, reklamacích a další činnosti kupujícího v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

  6.5. Používáním našeho internetového obchodu kupující souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými pravidly.


  7. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

  7.1. § 1837 odst. d): Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  7.2. Kupující má ze zákona možnost vrátit zboží do 14 dnů od převzetí a to bez udání důvodu (do 14 dnů musí být odesláno, nikoliv doručeno prodávajícímu). Takto lze vrátit pouze zboží nepoužité a nepoškozené. Zboží musí být v původním obalu případně ochranné fólii, spolu s doklady o nákupu (platí pouze pro zasílané zboží) a případnými dárky zdarma. Zboží musí být schopné další distribuce.

  7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

  7.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

  7.7. Zboží včetně všech dárků zdarma musí být zasláno jako balík do ruky na adresu: Tomáš MládekGogolova 922/8, Havířov, 73601. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.
  Do balíčku kupující přiloží fakturu (originál nebo kopii) a informaci (stačí ručně napsanou), zda chce zboží reklamovat nebo vrátit.


  8. Odpovědnost za vady zboží – záruka

  8.1. Kupující je před prvním použitím věci povinen prostudovat záruční podmínky. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

  8.2. Není-li kupující spotřebitelem, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný výrobek bez vady. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

  8.3. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Tím nejsou nijak dotčena jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady. Spotřebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést do přepravního protokolu, případně může odmítnout převzít zásilku (důvod takového odmítnutí uvede do přepravního protokolu), pokud je zřejmé, že předmět plnění není ve shodě s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned při převzetí.

  8.4. Záruční práva – záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené.

  8.5. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

  8.6. Záruka se dále nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, porušením obvyklých zásad užívání zboží, neodbornou manipulací, upravováním výrobku. Je v zájmu kupujícího, aby montáž náhradních dílů  prováděl odborný servis, po kterém poté bude požadováno odborné vyjádření o vadě dílu.

  8.7. Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu (faktury) prodávajícího na dodané zboží. Pokud zboží neobsahuje záruční list, je pro potřeby záruky za záruční list považována vydaná faktura prodávajícího.

  8.8. Zboží by mělo být dodáno kompletní, tak jak bylo převzato od prodávajícího.

  8.9. Zboží k reklamaci kupující zašle poštou nebo doručí osobně na adresu: Tomáš Mládek, Gogolova 922/8, Havířov, 73601. Ihned po přijetí zboží prodávající vyrozumí kupujícího elektronickou poštou o způsobu a přibližném termínu vyřízení reklamace. Je-li zboží skladem, bude kupujícímu neprodleně zaslán nový kus, v opačném případě se kupující s prodávajícím domluví na způsobu vyřízení. O vyřízení reklamace bude kupující informován rovněž elektronickou poštou, případně telefonicky.

  8.10. Náklady na poštovné budou kupujícímu po jejich doložení proplaceny.


  9. Práva z vadného plnění

  9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí / při jeho odeslání nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze.

  9.3. Práva z vadného plnění obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  9.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


  10. Nepřevzetí zboží, zrušení objednávky po expedici

  10.1. Pokud kupujícímu pošleme potvrzení o tom, že zboží je skladem a zásilka je poté do 24 hod expedována ( u české pošty ), je povinen převzít objednané zboží. Poté může případně zboží vrátit a odstoupit od smlouvy viz. výše, kdy mu budou odečteny náklady na přepravu.

  10.2. Pokud objednané zboží zákazník nepřevezme od České pošty nebo jiného přepravce (kromě případu, kdy byl přepravní obal viditelně poškozen a zákazník sepsal protokol o této skutečnosti s přepravcem), může být po něm požadována úhrada skutečných přepravních nákladů.

  10.3. Nestihne-li přepravce dodat zboží druhý pracovní den, neznamená to, že kupující nemusí zboží převzít.

  10.4. Po expedování každé zásilky posíláme informační email (pokud byl správně zadán při objednávce)  kde je uvedeno, že objednávka byla dokončena a vyexpedována, a rovněž je v příloze tohoto e-mailu přiložena faktura.

  10.5. Pokud kupující nestihne zásilku převzít (služební cesta apod.) nebo má jiný důvod pro nepřevzetí zboží, je možno individuálně dohodnout opakované zaslání zásilky, kde náklady na přepravu hradí opět kupující.


  11. Další práva a povinnosti smluvních stran

  11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  11.2. K mimosou­dnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, 8.4. internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (reg.č.00045448). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  11.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


  12. Výměna zboží

  12.1. Výměna zboží (za jinou velikost, barvu apod.) je možná pouze u nepoužitého zboží, které je zabaleno v originální fólii po dohodě s prodejcem. V případě zaslání zboží balíkem kupující hradí náklady na zaslání.

  12.2. Výměna zboží na adrese sídla podnikatele je možná po domluvě.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Telefonický kontakt

Kontaktní telefon +420 777 322 510, k dispozici v Po-Pá 8–19 hod., v So-Ne 8–12 hod. Hovorné je účtováno volajícímu dle ceníku Telefónica 02 Czech Republic, a. s. nebo Vašeho operátora.*


Provozovatel:

Lemyzplastu
Tomáš Mládek
Gogolova 922/8, Havířov – Město, 73601

spisová značka: ŽÚ/3820/Cu/2016 vedená u živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova
IČ: 05328721, DIČ: CZ8410285125

Výpis z živnostenského rejstříku viz. www.rzp.cz

Telefon.: +420 777 322 510,    e-mail: info@lemyzplastu.cz

Odpovědná osoba: Tomáš Mládek, majitel internetového obchodu